Naar overzicht
 • Telefoon:
  020 - 520 87 00
 • Email:
  info@amsterdam.msf.org
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL13INGB0000004054
 • Fiscaal nr.:
  006790264
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

Artsen zonder Grenzen

Doelstelling

'Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crises, waar ook ter wereld,overeenkomstig de beginselen uitgedrukt in het Handvest. Op basis van haar medische werk zal de vereniging zich tevens inspannen voor effectieve pleitbezorging met betrekking tot de bevolkingsgroep die zij bijstaat.'


Activiteiten

Artsen zonder Grenzen verzorgt de volgende activiteiten om haar doelstellingen te behalen:
-medische noodhulp
-moeder-en-kind-zorg
-behandeling van ondervoeding
-zorg voor mensen met hiv/aids
-water en sanitatie
-geestelijke gezondheidszorg

Organisatie overig