Naar overzicht

De Hollandsche Molen

Doelstelling

Het behoud van alle bestaande wind- en watermolens in Nederland, zorg dragen voor vakbekwame molenaars en bewaken van een goede molenomgeving


Activiteiten

* voorlichting over molens* organiseren evenementen (o.a. Nationale Molendag)* belangenbehartiging door moleneigenaren te ondersteunen en te adviseren* lobbyen bij overheden* fondsenwerving voor instandhouding molens* aandacht voor de omgeving van molens (de molenbiotoop)* molenarchief en -bibliotheek beheren

Organisatie overig