Naar overzicht
 • Adres:
  Zeeburgerdijk 139
  1095 AA Amsterdam
 • Telefoon:
  020-6238703
 • Email:
  dhm@molens.nl
 • Website:
 • Opgericht:
  15 mei 1923
 • Bankrekening:
  NL71INGB0000113590
 • Fiscaal nr.:
  2562388
 • Keurmerken:
  CBF Erkenning
 • Hoofdthema:
  Welzijn en Cultuur

De Hollandsche Molen

Doelstelling

Het behoud van alle bestaande wind- en watermolens in Nederland, zorg dragen voor vakbekwame molenaars en bewaken van een goede molenomgeving

Activiteiten

* voorlichting over molens* organiseren evenementen (o.a. Nationale Molendag)* belangenbehartiging door moleneigenaren te ondersteunen en te adviseren* lobbyen bij overheden* fondsenwerving voor instandhouding molens* aandacht voor de omgeving van molens (de molenbiotoop)* molenarchief en -bibliotheek beheren

Organisatie overig