Impact

Projecten financieren is voor een goed doel niet voldoende. Het geld dat ze namens de donateur uitgeven moet effect hebben in de samenleving. Ze willen samen met donateurs immers de samenleving verbeteren. Het effect dat ze met hun bestedingen willen bereiken, noemen we impact. 

Meten

Impact meten is niet eenvoudig. Er bestaan grote verschillen tussen de projecten van goede doelen en wat ze daarmee willen bereiken in de samenleving. De ene organisatie wil de levensomstandigheden van kinderen in een ontwikkelingsland verbeteren door het bouwen van sanitaire voorzieningen op scholen, een andere organisatie wil de achteruitgang in broedvogelsoorten stoppen met weidevogelboerderijen. In de jaarverslagen maar ook op veel sites van goede doelen is te lezen wat de effecten zijn van projecten. 

De Erasmus Universiteit in Rotterdam ontwikkelt een algemeen toepasbare methode om prestaties en effectiviteit van goede doelen vast te stellen. Zo'n methodiek kan goede doelen op termijn helpen hun impact te meten. Maar het zal nooit mogelijk zijn om het effect te bepalen van alle projecten van alle goede doelen. Dat is niet uitvoerbaar en bovendien veel te duur.