Inkomsten

Het onderzoek naar de financiële ontwikkelingen bij de goede doelen toont aan dat in 2015 de totale inkomsten van de deelnemende goede doelen € 2,2 miljard bedroegen. Dit is een toename van 3,1 % ten opzichte van 2014. Goede doelen verkregen hun inkomsten voor 44% met eigen wervingsactiviteiten.

Inkomsten uit eigen fondsenwerving
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn met 7,1% toegenomen. De inkomsten uit donaties en giften zijn opnieuw licht gestegen en maken ruim de helft van de inkomsten uit eigen fondsenwerving uit. Ze zijn voor de aandachtsgebieden Gezondheid, Internationale samenwerking en Welzijn & cultuur de belangrijkste inkomstenbron binnen eigen fondsenwerving. 

Om met succes fondsen te werven moeten goede doelen ook uitgaven (kosten van eigen fondsenwerving) doen. Deze kosten mogen volgens de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving, zoals deze golden voor het jaar 2015, niet hoger zijn dan gemiddeld 25% van de inkomsten eigen fondsenwerving over een periode van drie jaar. Alle goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland voldoen aan de regels van het CBF.

Voor het rapport met alle cijfers van het jaarlijkse onderzoek klik hier.