Beleggingen

Goede doelen ontvangen jaarlijks geld uit eigen fondsenwerving, nalatenschappen, een van de goededoelenloterijen of van fondsen en overheden (subsidies). In principe wordt dit geld zo snel mogelijk besteed aan de doelstelling. In bepaalde gevallen moeten reserves worden aangelegd, omdat een zorgvuldige besteding tijd vraagt of dat verplichtingen voor een reeks van jaren worden aangegaan. In dat geval worden die gelden belegd of op een spaarrekening gezet.

Goede doelen maken daarbij bewuste keuzes ten aanzien van de periode en de risico’s. Ook wordt aandacht besteed aan het maatschappelijk verantwoorde karakter van eventuele beleggingen.

Lidorganisaties van Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen, passen hierbij de Richtlijn Financieel Beheer toe. Deze helpt om goede beslissingen te nemen.