Bestedingen

Alle activiteiten van goededoelenorganisaties zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Belangrijk is dat goede doelen hun bestedingen verantwoorden, duidelijk maken wat bereikt wordt en welke maatschappelijke betekenis dat heeft. De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De onderzoeksgegevens zijn verkregen van het CBF Toezichthouder Goede Doelen. Het CBF controleert of goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

Goede doelen hebben drie soorten bestedingen: bestedingen aan het maatschappelijke doel, aan werving en aan de organisatie (beheer en administratie).

In totaal hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in 2017 € 2,6 miljard besteed aan hun doel. Dat is 7,7% meer dan in 2016, ofwel er is een bedrag van bijna € 186 miljoen meer besteed aan maatschappelijke doelen. De doelbesteding nam bij alle aandachtsgebieden toe. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt op 90%.

Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting en bewustwording, onderzoek, lobby en belangenbehartiging de belangrijkste zijn. Onder ‘Overig’ vallen activiteiten op het gebied van innovatie, recreatie en vakanties, evangelisatie en educatie. Dienst- en hulpverlening was bij alle aandachtsgebieden, met uitzondering van Natuur, milieu & wildlife en Gezondheid, de belangrijkste activiteit. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden meer dan de helft van het budget aan onderzoek. Aankoop & beheer was bij Natuur, milieu & wildlife de belangrijkste activiteit.

Voor het rapport met alle cijfers van het jaarlijkse onderzoek klik hier.