Codes & richtlijnen

Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen, heeft met haar leden codes en richtlijnen opgesteld. Goede Doelen Nederland hanteert als criterium dat codes en richtlijnen nuttig en noodzakelijk moeten zijn. Goede doelen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat hun werkwijze en functioneren inzichtelijk zijn. Regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten.

Basis

De gedragscode van Goede Doelen Nederland gaat over de basiswaarden van een goed doel: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
De Code Goed Bestuur is opgenomen in de Erkenningsregeling Goede Doelen. De code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, de begunstigden, enz.).

Richtlijnen

De richtlijnen van Goede Doelen Nederland geven aan hoe het best gehandeld kan worden op belangrijke onderwerpen. Een van deze richtlijnen is de Regeling   beloning directeuren van goede doelen  die bestaat sinds 2005. Deze regeling houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het maximumsalaris is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum. De beloningsregeling maakt onderdeel uit van de per 1 januari 2016 ingevoerde Erkenningsregeling Goede Doelen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke toezichthouder en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling. 

Ook bestaat de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen die gaat over financiële reserves en beleggen.