Collecteren

Geld in een collectebus doen is één van de meest persoonlijke én directe manieren van geven aan goede doelen. Er zijn 25 grote landelijke goede doelen die collecteren. Elk jaar maken ze via de Stichting Collectenplan een rooster zodat elk goed doel een eigen collecteweek heeft. Alle landelijke goede doelen die collecteren hebben een CBF-keurmerk. Het CBF keurt het collecterooster goed.

Afspraken

Een goed doel krijgt één week de tijd voor het houden van de collecte. Tussen begin december en eind februari zijn er géén collectes en ook tussendoor zijn er collectevrije weken. Naast afspraken over de verdeling van collecten over het jaar zijn er ook afspraken over het collecteren zelf. Denk hierbij aan legitimatie door de collectant, eisen aan de collectebus en de manier waarop het opgehaalde bedrag wordt geregistreerd. Alle collectanten doen hun werk vrijwillig. In de regel moeten ze minstens 16 jaar zijn, maar sommige gemeenten staan jongere collectanten toe.

Een organisatie die wil collecteren heeft altijd een vergunning van de gemeente nodig. Wie denkt dat een collecte niet volgens de regels wordt gehouden, bijvoorbeeld omdat hij niet op het collectierooster staat, kan de politie waarschuwen (0900 8844).

Zelf collecteren

Wie zelf voor een goed doel wil collecteren kan zich opgeven via Stichting Collecteplan. Elk jaar gaan er enige honderdduizenden mensen een paar uurtjes op pad met de collectebus. De grote landelijke goede doelen halen samen elk jaar rond de € 50 miljoen op met collecteren.

Andere vormen

Het is ook mogelijk als (vaste) donateur of als lid van de organisatie bij te dragen aan een goed doel. Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belastingen. Dat is ook mogelijk bij periodieke giften. Giften aan collectanten zonder kwitantiezijn niet aftrekbaar.

Behalve geld kan iemand ook tijd aan goede doelen geven. Vele honderdduizenden mensen zijn actief als vrijwilliger. Het gaat daarbij niet alleen om collecteren, maar bijvoorbeeld ook om het geven van gastlessen op scholen, hulp bij evenementen of ondersteunende werkzaamheden op het kantoor van de organisatie.

Een speciale vorm van vrijwillige inzet is geld ophalen via een bijzondere (sport)prestatie, waarbij de vrijwilliger zich laat sponsoren voor een goed doel. Hierover kan het goede doel zelf informatie geven.