Convenant Duurzame Kleding en Textiel: duurzame sector weer stap dichterbij

05/07/2016

Ruim vijftig bedrijven tekenen op 4 juli bindende afspraken over verantwoord geproduceerde kleding. De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een derde van de omzet (€ 3,5 miljard) op de Nederlandse markt. Zij bundelen hun krachten om de internationale kleding- en textielsector verder te verduurzamen. De verwachting is dat in 2018 minstens de helft en in 2020 80% van de Nederlandse kleding- en textielsector meedoet.

De ondertekenaars van het convenant hebben afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan betere omstandigheden voor mens en milieu. Ze bestrijden discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid en zetten zich in voor een leefbaar loon, veilige arbeidsomstandigheden en gezondere omgeving voor werknemers en het voorkomen van dierenleed. Daarnaast werken zij aan minder negatieve milieu-impact van grondstoffen, minder gebruik van water, energie en chemicaliën en minder chemisch afval en afvalwater. Minister Ploumen benadrukte het belang van goede samenwerking in deze aanpak: “Bedrijven gaan aan de slag om problemen binnen hun eigen toeleveringsketen in kaart te brengen. Dit doen zij samen met vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid. Lokale partners van de Nederlandse vakbonden en NGO’s werken mee aan verbeteringen ter plekke." 

De deelnemers maken jaarlijks een plan van aanpak met concrete doelen. Een onafhankelijk secretariaat beoordeelt verbeterplannen op kwaliteit en ambitie. Vakbonden en welzijnsorganisaties bieden ondersteuning met hun kennis en expertise en betrekken lokale partners bij de uitvoering van de plannen. Nederland is het eerste land dat zich op deze wijze inspant om het welzijn van dier en mens in de textielindustrie te waarborgen. Een Europese aanpak is het volgende doel van de overheid.

De brede coalitie bestaat uit de brancheorganisaties VGT, Modint en Inretail, de vakbonden FNV en CNV, de rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid en Stichting Vier Voeters

Bron: SER