AAP

Dieren

AAP

AAP Doelstelling

Stichting AAP is al ruim 40 jaar een opvangcentrum voor apen en andere uitheemse zoogdieren zoals wasberen, prairiehonden en neusberen. Jaarlijks vinden honderden afgedankte, verwaarloosde of mishandelde dieren uit heel Europa er een veilig onderkomen. Bij AAP krijgen ze de liefdevolle en professionele verzorging die ze nodig hebben om te herstellen, waarna ze worden herplaatst in een gerenommeerde dierentuin of reservaat.

Activiteiten

AAP werkt aan een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren door een geïntegreerde aanpak van praktische opvang van individuele dieren en het voorkomen van de problematiek door beïnvloeding van beleid en voorlichting, waar mogelijk in samenwerking met (inter)nationale partners.

Geven aan AAP?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 7.666.641
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 6.278.051
 • Wervingskosten € 1.035.720
 • Beheer en administratie € 352.870
 • Inkomsten € 7.569.917
 • Particulieren € 5.510.300
 • Bedrijven € 76.269
 • Loterijen € 690.776
 • Subsidies overheden € 924.023
 • Organisaties zonder winststreven € 126.279
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 195.186
 • Overig € 47.084
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 2.040.778
 • Giften en donaties € 3.347.729
 • Overig € 121.793
AAP

Vrijwilligers aan het woord

Iedere rondleiding is een feestje

Rob Elders, Actief bij Stichting AAP sinds 2008

Lees het hele verhaal

Meer weten over
AAP?

Postbus 50313
1305 AH ALMERE

036 - 523 87 87