Naar overzicht

ADRA Nederland

Doelstelling

Wij zetten ons wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. We bestrijden structurele armoede. In samenwerking met onze partners draagt ADRA Nederland effectief, meetbaar en structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden.


Activiteiten

Voldoende voeding:
ADRA wil meehelpen om honger de wereld uit te helpen.
Economische onafhankelijkheid:
Door mensen kleine leningen tegen een lage rente te verstrekken stimuleert ADRA verantwoorde economische groei en onafhankelijkheid.
Primaire gezondheidszorg:
Door het opzetten van 'moeder-en-kind' programma's probeert ADRA zuigelingen en moeders te beschermen tegen veel voorkomende ziekten en zuigelingensterfte terug te dringen.
Voorlichting over gezonde voeding en hygiëne, vaccinatieprogramma's, hulp bij gezinsplanning, boren van waterputten en bouwen van eenvoudige sanitaire voorzieningen, voorkomen van HIV/AIDS

Organisatie overig