ALS Nederland

Gezondheid

ALS Nederland

ALS Nederland Doelstelling

Het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het diagnosticeren, behandelen, verbeteren van kwaliteit van leven en genezen van doofblindheid. En tevens het creeeren van meer bekendheid over doofblindheid binnen de samenleving.

Activiteiten

De stichting richt zich daarbij op: a. fondsenwerving; b. het onder de aandacht brengen van doofblindheid d.m.v. media, acties en samenwerking met organisaties; c. deelnemen aan en verzorgen van seminars, symposia en onderwijs.

Geven aan ALS Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 8.782
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 194
 • Wervingskosten € 4.316
 • Beheer en administratie € 4.272
 • Inkomsten € 36.544
 • Particulieren € 4.810
 • Bedrijven € 534
 • Organisaties zonder winststreven € 31.200
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 4.810

Meer weten over
ALS Nederland?

Jan Lievensstraat 19
6717SP Ede

06-25190754