Naar overzicht

ALS Nederland

Doelstelling

Het vergroten van de beschikbare kennis van Amyotrophische Laterale Sclerose (A.L.S.) door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, met name gericht op de oorzaak en preventie van A.L.S. en voorts op de behandeling en de revalidatie van de A.L.S.-patiënten.


Activiteiten

Het verlenen van (financiële) steun aan en het bevorderen van de research naar oorzaken van en mogelijkheden tot voorkoming en genezing van de neuro-musculaire ziekte Amyotrophische Laterale Sclerose (ALS).

Organisatie overig