Naar overzicht

AMBER Alert Europe

Doelstelling

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door grenzen te beslechten op het gebied van bureaucratische, juridische, geografische of taalgrenzen. De stichting zal met het oog op haar doelstelling aansluiting te zoeken bij organisaties die het verbeteren van veiligheid binnen de Europese samenleving nastreven. De stichting heeft geen winstoogmerk


Activiteiten

# European Child Rescue Alert: de stichting mapt alle urgent vermiste kinderen en actieve AMBER Alerts in Europa
# Police Expert Network: de stichting verbindt politie experts in Europa zodat zij snel en op informele wijze hun collega's in andere EU-landen kunnen contacteren bij vermiste kinderen zaken
# Citizen sourcing: de stichting verbindt burgers met politie. Voorbeeld: AMBER Alert initieerde hiervoor een samenwerking met Facebook, Google's Waze, etc
# Opzetten nationale AMBER Alerts (eerstvolgende Malta)
# Euregio Maasrijn Pilot project: de stichting informeert politie, media en burgers over kwetsbare vermiste personen binnen de Euregio Maasrijn, dus ook over de lands- en taalgrenzen.
# Policy: het beslechten van bureaucratische, juridische, geografische en taal grenzen. Daarvoor brengt de stichting haar 5 punten plan naar het Europees Parlement/ Commissie
# Verbinden EU burgers

Organisatie overig