Naar overzicht
 • Adres:
  Schuttersveld 9
  2316 XG Leiden
 • Telefoon:
  071 - 576 94 76
 • Email:
  info@amref.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/AMREF_NL
 • Bankrekening:
  NL68ABNA0707070457
 • Fiscaal nr.:
  004531395
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

AMREF Flying Doctors

Doelstelling

Amref Flying Doctors werkt aan een betere gezondheid van jonge vrouwen in Afrika. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Als Afrikaanse organisatie gaan we daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking.


Activiteiten

We zetten ons in voor blijvende verbeteringen van goed functionerende gezondheidssystemen in Afrika. Dat betekent dat we ons in onze programma’s richten op zaken als opleiding van zorgpersoneel en bestrijding van ziektes als malaria en aids. Maar ook op goede communicatiemiddelen, transport en voorlichting. En op vergroting van zelfbewustzijn en participatie van kwetsbare groepen, wetgeving en onderwijs.

Organisatie overig