Bartiméus Fonds

Welzijn

Bartiméus Fonds

Bartiméus Fonds Doelstelling

Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Wij vinden dat mensen die blind of slechtziend zijn gelijkwaardig moeten kunnen meedoen in onze maatschappij, en de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Activiteiten

Om onze doelstellingen te bereiken, zamelen we geld in om innovatieve projecten mogelijk te maken. Daarnaast proberen we mensen bewust te maken van waar blinden en slechtzienden dagelijks 'soms letterlijk' tegenaan lopen. Tot slot bouwen we aan een beweging van ziende en niet-ziende mensen die zich inzetten voor een samenleving waarin mensen met een visuele beperking volledig kunnen participeren. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Geven aan Bartiméus Fonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 6.006.278
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 5.108.870
 • Wervingskosten € 587.751
 • Beheer en administratie € 309.657
 • Inkomsten € 3.639.071
 • Particulieren € 2.817.964
 • Bedrijven € 12.209
 • Organisaties zonder winststreven € 349.510
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 61.580
 • Overig € 397.808
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 171.052
 • Nalatenschappen € 1.273.427
 • Contributies € 4.033
 • Giften en donaties € 1.369.452

Meer weten over
Bartiméus Fonds?

Postbus 999
3700 AZ ZEIST

030 - 693 50 50