CARE Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

CARE Nederland

CARE Nederland Doelstelling

CARE werkt wereldwijd om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Activiteiten

1. CARE verleent snel en efficiënt noodhulp bij oorlogen of natuurrampen. Ook steunen we gemeenschappen bij duurzame wederopbouw.
2. CARE ondersteunt mensen bij het opbouwen van een duurzaam bestaan en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
3. CARE zet zich in voor een sterkere positie van vrouwen door hen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.
4. CARE helpt gemeenschappen in arme gebieden zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld.

Geven aan CARE Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
CARE Nederland?