Naar overzicht

CliniClowns Nederland

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel het bieden en bevorderen van afleiding, plezier en verlichting aan zieke, kwetsbare of afhankelijke kinderen en volwassenen met zorgbehoefte, en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het inzetten van CliniClowns, het bieden van andersoortige clowneske afleiding en plezier, het geven van voorlichting, het bevorderen en verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van financiële middelen aan organisaties met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.


Activiteiten

Om zoveel mogelijk zieke, kwetsbare of afhankelijke kinderen en volwassenen met zorgbehoefte te bereiken, spelen op dit moment ruim 80 CliniClowns in meer dan 100 ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zoals revalidatiecentra, kinderhospices en instellingen voor mensen met dementie. Wanneer de clowns niet in het ziekenhuis zijn, kunnen de kinderen nog steeds in een clowneske wereld terecht door middel van de CliniClowns app.

Organisatie overig