Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 16440
  2500 BK Den haag
 • Telefoon:
  070 - 313 63 00
 • Email:
  info@cordaid.org
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL30 RABO 01288 58 583
 • Fiscaal nr.:
  808298276
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

Cordaid

Doelstelling

De missie van Cordaid is het verminderen van fragiliteit en kwetsbaarheid van mensen in fragiele landen en conflictgebieden. Dit streven wij na door middel van het bevorderen van gelijkheid en (sociale) inclusie ; vergroten van de weerbaarheid (van mensen en systemen); versterken van de maatschappelijke binding tussen regeringen en hun burgers, en door een brede aanpak zoals de versterking van capaciteiten van organisaties, opbouw van partnerschappen, lobby en pleitbezorging,
systeemversterking; verstrekking van leningen en kredieten; en het geven van noodhulp wanneer en waar dat nodig is.

Activiteiten

Cordaid zet actief in op armoedebestrijding in Nederland en op verandering van maatschappelijke verhoudingen in fragiele landen en conflictgebieden. Cordaid verbindt humanitaire hulp aan structurele ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en rechtvaardigheid, weerbaarheid, en de ontwikkeling van lokale bedrijven en ondernemingen.
Onze activiteiten zijn gericht op duurzame verbetering van gezondheidsystemen en betaalbare gezondheidszorg. Daarnaast richten wij ons op noodhulp met aandacht voor preventie en weerbaarheid van gemeenschappen. Verder hebben onze acties direct invloed op werk en inkomen door het versterken van kleine lokale ondernemers.

Organisatie overig