Naar overzicht
 • Adres:
  Zeeburgerdijk 139
  1095 AA Amsterdam
 • Telefoon:
  020 - 623 87 03
 • Email:
  dhm@molens.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/m0lens
 • Bankrekening:
  NL71 INGB 0000 1135 90
 • Fiscaal nr.:
  002562388
 • Hoofdthema:
  Kunst en cultuur

De Hollandsche Molen

Doelstelling

Het behoud van alle bestaande wind- en watermolens in Nederland, zorg dragen voor vakbekwame molenaars en bewaken van een goede molenomgeving


Activiteiten

* voorlichting over molens* organiseren evenementen (o.a. Nationale Molendag)* belangenbehartiging door moleneigenaren te ondersteunen en te adviseren* lobbyen bij overheden* fondsenwerving voor instandhouding molens* aandacht voor de omgeving van molens (de molenbiotoop)* molenarchief en -bibliotheek beheren

Organisatie overig