Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 11692
  1001 GR Amsterdam
 • Telefoon:
  020-6235058
 • Email:
  info@tuinenstichting.nl
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL28 INGB 0005 5954 46
 • Fiscaal nr.:
  6503238
 • Hoofdthema:
  Natuur, milieu en wildlife

De Nederlandse Tuinenstichting

Doelstelling

De Nederlandse Tuinenstichting (verder afgekort tot NTs), opgericht in 1980, streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

Centraal staan: instandhouding, herstel, beheer, voorlichting en kennisoverdracht. De NTs streeft tevens naar breed maatschappelijk draagvlak voor parken en tuinen in het algemeen. De NTs fungeert als ‘trait d’union’ tussen professionals en het ge├»nteresseerde publiek.


Activiteiten

 • Bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen;
 • Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren;
 • Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed;
 • Onderzoek doen naar tuin- en landschapsarchitecten en daarover publiceren;
 • Kennisuitwisseling door openstellen van tuinen van donateurs voor donateurs.

Organisatie overig