Naar overzicht

Eye Care Foundation

Doelstelling

Eye Care Foundation stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Daarnaast stelt Eye Care Foundation zich ten doel bij te dragen aan de bewustwording van de Nederlandse samenleving met betrekking tot deze problematiek.


Activiteiten

Het opbouwen van duurzame oogzorg in ontwikkelingslanden, langs drie lijnen: oogkampen en financieren staaroperaties, opleidingen van medisch oogheelkundig personeel op alle niveau's en bouw/inrichting ziekenhuizen.

Organisatie overig