Ezelsociëteit

Dieren

Ezelsociëteit

Ezelsociëteit Doelstelling

Onderdak bieden aan ezels in nood, hetzij blijvend (bejaarde en chronisch zieke ezels) hetzij tijdelijk (ezels die kunnen worden herplaatst). De oorzaken van ezelleed willen we wegnemen door het geven van voorlichting en het uitwisselen van informatie met instanties..

Activiteiten

Er is nog veel ezelleed in Nederland. Hetzij doordat ezels in nood (ziek, bejaard, verwaarloosd of anderszins) geen goed onderkomen hebben, hetzij doordat bij ezelbezitters of autoriteiten de kennis ontbreekt over ezelwelzijn en wat een goede verzorging inhoudt.

Geven aan Ezelsociëteit?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Ezelsociëteit?