Ezelsociëteit

Dieren

Ezelsociëteit

Ezelsociëteit Doelstelling

Stichting de Ezelsociëteit vangt ezels op en herplaatst deze bij pleegadressen, die aan bepaalde eisen moeten voldoen en jaarlijks een inspectie krijgen. Ook verzorgen wij cursussen over ezels (gedrag, verzorging, medisch) en dienen wij als informatiepunt m.b.t. de veetransporten binnen in Europa.

Activiteiten

Geven aan Ezelsociëteit?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 210.480
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 194.101
 • Wervingskosten € 9.928
 • Beheer en administratie € 6.451
 • Inkomsten € 141.687
 • Particulieren € 110.259
 • Subsidies overheden € 14.529
 • Organisaties zonder winststreven € 3.265
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 14.606
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 110.259

Meer weten over
Ezelsociëteit?

Zwitsersekade 5
3707 HZ ZEIST

034 - 349 13 71