Naar overzicht

Ezelsociëteit

Doelstelling

Stichting de Ezelsociëteit vangt ezels op en herplaatst deze bij pleegadressen, die aan bepaalde eisen moeten voldoen en jaarlijks een inspectie krijgen. Ook verzorgen wij cursussen over ezels (gedrag, verzorging, medisch) en dienen wij als informatiepunt m.b.t. de veetransporten binnen in Europa.

Organisatie overig