Naar overzicht

Fonds verstandelijk gehandicapten (onderdeel van stichting Meedoen mogelijk maken)

Doelstelling

Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden waarin zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen en op een hen passende manier kunnen participeren in de samenleving. De projecten die wij steunen, variƫren van activiteiten die het leven verrijken tot initiatieven die de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen, bijvoorbeeld op het terrein van arbeid.

Activiteiten

Jaarlijks wordt de nationale collecte georganiseerd. Daarnaast wordt binnen de wettelijke mogelijkheden via andere wervingsmethoden geldmiddelen bijeen gebracht. De verzamelde middelen worden ter beschikking gesteld aan personen of organisaties die de belangen van mensen met een verstandelijke handicap en/of hun ouders behartigen of activiteiten ontwikkelen ten behoeve van hen.