Naar overzicht

Humanistisch Verbond

Doelstelling

Het Humanistisch Verbond zet zich in om het humanistische gedachtegoed te verspreiden en wil mensen inspireren en stimuleren hun humanistische levensvisie actief te ontwikkelen met als doel om: • Het leven als zinvol te ervaren; • En een humane samenleving te bevorderen.


Activiteiten

- Inspiratiebronnen uit de humanistisch traditie op eigentijdse en interactieve wijze toegankelijk maken.
- het verdiepen van humanistisch perspectieven op levensvragen
- activiteiten op gebied van persoonlijk en maatschappelijk humanisme organiseren
-actief in geestelijke begeleiding
- aansprekend aanbod ontwikkelen voor geïnteresseerden
vertolken van het humanistisch geluid daar waar de kernwaarden in het geding zijn
bekendheid geven aan het humanisme als levensbeschouwing

Organisatie overig