Johan Cruyff Foundation

Welzijn

Johan Cruyff Foundation

Johan Cruyff Foundation Doelstelling

De vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening door advocaten (zoals vastgelegd in de Basic Principles on the Role of Lawyers) wereldwijd te bevorderen, onder meer door advocaten te ondersteunen die in hun beroepsuitoefening worden bedreigd of belemmerd.

Activiteiten

L4L steunt bedreigde advocaten middels het schrijven van brieven aan de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt, door berichten hierover te publiceren op de website, en het publiceren van artikelen/rapporten en te lobbyen in Den Haag, Europa en bij de VN.

Geven aan Johan Cruyff Foundation?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
Johan Cruyff Foundation

Vrijwilligers aan het woord

Cruyff Foundation trots op haar vrijwilligers

Lidy Hoogstede, Actief bij de Johan Cruyff Foundation sinds 2008, Office Manager Commerciële Verkoop

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Johan Cruyff Foundation?

Postbus 7113
1007 JC AMSTERDAM

020 - 717 16 38