Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 8504
  3503 RM Utrecht
 • Telefoon:
  030 - 880 14 56
 • Email:
  servicedesk@kerkinactie.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/kerkinactie
 • Bankrekening:
  NL89 ABNA 0457 4574 57
 • Fiscaal nr.:
  813612809
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

Kerk in Actie

Doelstelling

Kerk in Actie heeft als doelstelling om wereldwijd in actie te komen tegen armoede en onrecht. Dit doet Kerk in Actie in meer dan vijftig landen. De focus ligt met name op: 1. Geloven tegen de verdrukking in 2. Geloven in de kracht van lokale gemeenschappen 3. Noodhulp 4. Kinderen in de Knel


Activiteiten

Kerk in Actie steunt wereldwijd christelijke kerken en partnerorganisaties in hun werk om mensen tot hun recht te laten komen en perspectief te geven. Bijvoorbeeld door noodhulp te geven aan slachtoffers van de oorlog in Syrie, aardbeving in Haïti, droogte in de Hoorn van Afrika, overstroming Pakistan, door daklozen op te vangen in Nederland of door te bevorderen dat werkende kinderen in Afrika naar school kunnen gaan.

Organisatie overig