Naar overzicht
 • Adres:
  Noorderakerweg 90
  1069 LW Amsterdam
 • Telefoon:
  020 - 225 8225
 • Email:
  info@kidsrights.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/kidsrights
 • Bankrekening:
  NL30 INGB 0000 0089 86
 • Fiscaal nr.:
  812822146
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

KidsRights

Doelstelling

Ieder kind heeft talenten, ieder kind heeft dromen. KidsRights gelooft in een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten en waarin ze de mogelijkheid krijgen om het grote potentieel dat zij in zich hebben te ontplooien.


Activiteiten

KidsRights steunt o.a. de volgende hulpprojecten:

1. St. Joseph’s Care and Support Trust at Sizanani, Zuid-Afrika: “All-round’, op maat gesneden hulp en psychologische bijstand voor 700 weeskinderen en andere kwestbare kinderen, die hun ouders veelal aan AIDS hebben zien sterven.

2. Nkosi’s Haven, Zuid-Afrika: Het opvangen van kinderen en hun moeders met AIDS.

3. BBA/SACCS, India: Het opvangen en opleiden van uit dwangarbeid bevrijde kindslaven.


Naast het steunen van lokale organisaties werkt KidsRights aan bewustmaking en pleitbezorging hier in het westen. Het doel van deze projecten is om een stem te geven op het wereldpodium aan kwetsbare kinderen, die vaak niet voor zichzelf kunnen opkomen. Voorbeelden daarvan zijn:

1. De Internationale Kindervredesprijs, Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de rechten van het kind, waar ook ter wereld.
2. Het Kinderrechtenlespakket, een gratis educatief programma voor groep 7/8 van de basisschool.
3. De KidsRights Index, een ranking die inzicht geeft in hoe landen scoren op het naleven van de CRC.
4. KidsRights Reports: rapporten naar aanleiding van een bepaald kinderrecht.
5. Advocacy

Meer informatie over deze projecten vindt u op www.kidsrights.nl

Organisatie overig