Kinderpostzegels

Welzijn

Kinderpostzegels

Kinderpostzegels Doelstelling

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze hebben behoefte aan en recht op ontwikkeling. Kinderpostzegels wil dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien - de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Activiteiten

1. We organiseren samen met onze partners prikkelende programmas die kinderen verbinden. Zo helpen kinderen elkaar.
2. Samen met onze partners. We gebruiken onze bekendheid, ervaring en relaties met scholen om onze programmas te laten slagen.

Geven aan Kinderpostzegels?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Kinderpostzegels?