Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 146
  2501 CC Den haag
 • Telefoon:
  070 - 416 72 22
 • Email:
  info@kncvtbc.org
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/StopTBC
 • Bankrekening:
  NL37 INGB 0000 0001 30
 • Fiscaal nr.:
  002602684
 • Hoofdthema:
  Gezondheid (in NL)

KNCV Tuberculosefonds

Doelstelling

Tuberculose de wereld uit


Activiteiten

Het (mede) ontwikkelen van nationaal en internationaal beleid, het ondersteunen van landen bij de ontwikkeling en uitvoering van de tbc-bestrijding, het opzetten en uitvoeren van beleid voor deskundigheidsbevordering, waaronder training en het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Organisatie overig