Krajicek Foundation

Welzijn

Krajicek Foundation

Krajicek Foundation Doelstelling

De Krajicek Foundation is de sport foundation die kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief begeleidt en motiveert om dicht bij huis en met elkaar te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en sportieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt. De Krajicek Foundation en haar partners dragen daarmee bij aan een betere toekomst van de Nederlandse jeugd en daarmee ook aan een sportieve, sociale omgeving. De Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Activiteiten

- Krajicek Playgrounds geopend - 138 studiebeurzen uitgereikt - 5 Krajicek SportEvents georganiseerd - Ontwikkeling van Krajicek Life Skills Programma

Geven aan Krajicek Foundation?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.086.461
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.800.732
 • Wervingskosten € 232.149
 • Beheer en administratie € 53.580
 • Inkomsten € 1.870.333
 • Particulieren € 332.540
 • Loterijen € 642.796
 • Subsidies overheden € 343.813
 • Organisaties zonder winststreven € 256.699
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 294.485
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 332.540

Meer weten over
Krajicek Foundation?

Johan de Wittlaan 15
2517 JR DEN HAAG

070 - 338 74 45