Naar overzicht

Lawyers for Lawyers

Doelstelling

De vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening door advocaten (zoals vastgelegd in de Basic Principles on the Role of Lawyers) wereldwijd te bevorderen, onder meer door advocaten te ondersteunen die in hun beroepsuitoefening worden bedreigd of belemmerd.

Activiteiten

L4L steunt bedreigde advocaten middels het schrijven van brieven aan de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt, door berichten hierover te publiceren op de website, en het publiceren van artikelen/rapporten en te lobbyen in Den Haag, Europa en bij de VN.

Organisatie overig