Naar overzicht

Leprastichting

Doelstelling

Elke nieuwe leprapatiënt wordt op tijd gevonden en behandeld, zodat de ziekte niet langer handicaps veroorzaakt. Mensen met een handicap door lepra kunnen volwaardig deelnemen aan de samenleving en worden niet meer gestigmatiseerd.


Activiteiten

Internationaal samenwerken met partners in de wereldwijde bestrijding van de lepra. Bijdragen aan het voorkomen van de door lepra veroorzaakte verminkingen. Maatschappelijke acceptatie van (ex-)leprapatiënten en hun familieleden bevorderen. En zorgen dat zij de hulp krijgen waar zij recht op hebben. Financieren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit en de doelmatigheid van de leprabestrijding te verhogen.

Organisatie overig