Leprazending

Internationale hulp en mensenrechten

Leprazending

Leprazending Doelstelling

betere leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azië.

Activiteiten

de slechte leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azie (gezondheid, handicaps, uitsluiting, discriminatie etc.).

Geven aan Leprazending?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Leprazending?