Medair Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Medair Nederland

Medair Nederland Doelstelling

Medair biedt hulp daar waar dit het hardst nodig is en biedt verschillende soorten noodhulp en herstel: gezondheidszorg en voeding, veilig water, sanitatie en hygiëne, onderdak en infrastructuur.

Activiteiten

Medair biedt noodhulp en helpt bij wederopbouw in crisis- en conflictsituaties om zo levens te redden van mensen die het meeste risico lopen. Medair wil zo de meest kwetsbare groepen mensen bijstaan en helpen in vaak vergeten crisisgebieden in de wereld.

Geven aan Medair Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Medair Nederland?