Naar overzicht

Milieudefensie

Doelstelling

Milieudefensie streeft naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Dat doen we door de ingrijpende gevolgen voor mensen en hun leefomgeving te laten zien van de manier waarop we nu produceren en consumeren. En door bedrijven en overheden -samen met burgers- andere keuzes te laten maken.


Activiteiten

Milieudefensie voert campagnes uit op vijf doorlopende thema's: Voedsel, Mobiliteit, Energie, Economie en Bossen

Organisatie overig