MIVA

Internationale hulp en mensenrechten

MIVA

MIVA Doelstelling

MIVA ondersteunt mensen die zich inzetten om anderen te helpen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Activiteiten

1. We steunen projecten van pioniers die zich inzetten voor kwetsbare groepen met vervoers- en communicatiemiddelen.
2. We geven voorlichting in Nederland over de noodzaak van deze vervoers- en communicatiemiddelen voor dergelijke projecten

Geven aan MIVA?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
MIVA?