Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 11912
  1001 GX Amsterdam
 • Telefoon:
  020 - 622 12 55
 • Email:
  info@muziekinstrumentenfonds.nl
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL58 ABNA 0555 0286 66
 • Fiscaal nr.:
  009056002
 • Hoofdthema:
  Kunst en cultuur

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Doelstelling

De stichting heeft ten doel muziekinstrumenten dienstbaar te maken of te doen maken aan het Nederlandse muziekleven door die instrumenten, op door het bestuur te stellen voorwaarden, ter beschikking te stellen aan uitvoerende vakmusici en muziekstudenten, op wier aanvragen wordt beslist door het bestuur, dat zich daarbij door deskundigen kan doen bijstaan, alsmede het verstrekken van leningen aan uitvoerende vakmusici en muziekstudenten ter financiering van de aankoop van muziekinstrumenten.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verkrijgen en beheren van muziekinstrumenten; het selecteren van uitvoerende vakmusici en muziekstudenten aan wie muziekinstrumenten ter beschikking kunnen worden gesteld, dan wel leningen kunnen worden verstrekt.

Activiteiten

Het in bruikleen geven van muziekinstumenten aan musici en muziekstudenten zodat het voor hen eenvoudiger wordt het door hen gewenste instrument te gebruiken, alsmede het verstrekken van leningen aan musici en muziekstudenten.

Organisatie overig