Natuur en Milieu

Natuur en milieu

Natuur en Milieu

Natuur en Milieu Doelstelling

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Met als doel een klimaatneutraal Nederland in 2050 en herstel van biodiversiteit.

Activiteiten

1. Natuur & Milieu werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, grondstoffen, mobiliteit en energie.
2. Deze thema's hebben de grootste impact op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.
3. We werken altijd samen met mensen, bedrijven en overheden, zodat de veranderingen sneller gaan en iedereen zijn bijdrage levert.
4. We stimuleren duurzame alternatieven en maatregelen en remmen vervuilende bedrijven en producten af.

Geven aan Natuur en Milieu?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Natuur en Milieu?