Naar overzicht

Natuur & Milieu

Doelstelling

Samen met mensen, bedrijven en overheden willen wij het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit, hergebruik van grondstoffen en gezond voedsel.


Activiteiten

Wij werken aan duurzame ontwikkeling: schone energie, gezond voedsel en slimme mobiliteit. Dit doen wij binnen specifieke projecten. Voor meer informatie, zie onze website www.natuurenmilieu.nl

Organisatie overig