Naar overzicht

Natuurmonumenten

Doelstelling

Veiligstellen van natuur en landschap in Nederland, inclusief de daarbijbehorende cultuurhistorie. We beschermen 105.022 hectare natuur: van historische landgoederen tot moerassen, hoog- en laagveengebieden, dynamische duinen en stuifzanden. Veel dieren en planten kunnen alleen in deze beschermde en unieke landschappen overleven.


Activiteiten

Aankopen en beheren van gebieden, toegankelijk maken van gebieden voor recreatie, voorlichting en educatie over natuur, opkomen voor de belangen van de natuur.

Organisatie overig