Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Doelstelling

Het NASF steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika d.m.v. microgiften op basis van het gedachtegoed van Albert Schweitzer.

Activiteiten

1. Wat ons uniek maakt is dat wij juist ook kleinschalige projecten in afgelegen gebieden omarmen en projecten die vernieuwend zijn adopteren.
2. Wij maken samen projecten beter: we coachen pioniers hoe je het duurzaam organiseert voor de beste prijs met lokale buy in als randvoorwaard
3. Ons onbezoldigd bestuur bestaat voor de helft uit tropenartsen die als vrijwilliger meehelpen met selectie en coaching van de projecten.
4. Elke gedoneerde euro wordt besteed aan projecten. Donateurs betalen niet mee aan selectie, coaching, werving en admin, dit betaalt het fonds

Geven aan Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlands Albert Schweitzer Fonds?