Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 620
  2003 RP Haarlem
 • Telefoon:
  023 - 514 61 46
 • Email:
  info@bijbelgenootschap.nl
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL74 SNSB 0266 3808 08
 • Fiscaal nr.:
  003609406
 • Hoofdthema:
  Religie en levensbeschouwing

Nederlands Bijbelgenootschap

Doelstelling

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.


Activiteiten

De Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen, begrip van de Bijbel bevorderen en de relevantie van de Bijbel laten ervaren.

Organisatie overig