Nederlandse Brandwonden Stichting

Gezondheid

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Doelstelling

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.

Activiteiten

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil de aandacht vestigen op het voorkomen van brandwonden en op ondersteuning van mensen met brandwonden. Zij probeert medische professionals optimaal te faciliteren, is actief bezig met het opzetten en ondersteunen van lotgenotencontact en cursussen en draagt bij aan (wetenschappelijk) onderzoek.

Geven aan Nederlandse Brandwonden Stichting?

Financiƫle
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 6.090.898
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.712.828
 • Wervingskosten € 1.099.858
 • Beheer en administratie € 278.212
 • Inkomsten € 5.418.267
 • Particulieren € 3.253.595
 • Bedrijven € 461.463
 • Loterijen € 1.065.008
 • Subsidies overheden € 209.000
 • Organisaties zonder winststreven € 159.005
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 270.196
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 1.816.191
 • Nalatenschappen € 228.671
 • Giften en donaties € 1.001.763
 • Overig € 206.970

Meer weten over
Nederlandse Brandwonden Stichting?

Postbus 1015
1940 EA BEVERWIJK

0251 - 275 555