Naar overzicht

Nederlandse Brandwonden Stichting

Doelstelling

Het bevorderen van 1) een optimale behandeling van patiënten met ernstige verbrandingen; 2) preventie van brand en brandwonden; 3) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.


Activiteiten

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; Organisatie van preventiecampagnes; Deskundigheidsbevordering van professionals in de (brandwonden)zorg; Deskundigheidsbevordering van leken ten aanzien van directe eerste hulp; Bevorderen van psychosociale nazorg.

Organisatie overig