Naar overzicht

Nederlandse Hartstichting

Doelstelling

Elke dag overlijden meer dan 100 mensen aan een hart- of vaatziekte en komen meer dan 1.000 mensen hierdoor in het ziekenhuis terecht. Er zijn nu ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. De Hartstichting vindt dit onacceptabel en werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten. Ons doel is dat er in 2025 25% minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten, 25% minder mensen vroegtijdig hart- of vaatpatiënt worden en dat patiënten en hun naasten minder leed en ongemak ervaren.


Activiteiten

- We investeren in uitstekend wetenschappelijk onderzoek zodat meer inzicht in HVZ ontstaat en effectievere methoden van preventie, opsporing, vroegdiagnostiek en behandeling worden ontwikkeld
- We maken de vitale kennis die kinderen en volwassenen nodig hebben om hun risico op hart- en vaatziekten te verlagen aantrekkelijk, persoonlijk en toegankelijk
- We lobbyen voor wet- en regelgeving die de risico’s op hart- en vaatziekten minimaliseren, de kwaliteit van zorg optimaliseren en de gezondheidsverschillen verkleinen
- We zorgen dat meer mensen de signalen van een acuut hartinfarct, beroerte of hartstilstand herkennen en weten wat te doen
- We bevorderen dat hart- en vaatpatiënten de regie over hun leven en de benodigde zorg behouden

Organisatie overig