Nierstichting

Gezondheid

Nierstichting

Nierstichting Doelstelling

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil daarom het aantal donoren vergroten en doneren bij leven stimuleren. We zetten in op preventie. Door vroege opsporing van mensen met nierschade, met voorlichting en door aandacht te vragen voor minder zout in het eten. We werken keihard aan een draagbare kunstnier en maken onderzoek mogelijk naar de genezing van nierziekten. Zo’n 70 medewerkers en ruim 60.000 vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Van elke euro die we in 2017 ontvingen via donaties (onze enige inkomstenbron), werd 73 cent besteed aan het werk voor nierpatiënten (totaal 14,9 miljoen euro), en 27 cent aan fondsenwerving en beheer & administratie.

Activiteiten

1. Nierschade voorkomen: investeren in vroege opsporing van nierschade, bevorderen van nierveilig medicijngebruik en zoutgebruik verminderen.
2. Onderzoek naar de genezing van nierziekten financieren en stimuleren.
3. Nierfalen beter behandelen: vrije keuze voor best mogelijke behandeling, meer succesvolle transplantaties, realisatie draagbare kunstnier.
4. Het bevorderen van onderzoek en innovatie, en het ondersteunen van patiënten.

Geven aan Nierstichting?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Nierstichting

Vrijwilligers aan het woord

Vanuit mijn hart

Sonja Serlie, Actief bij de Nierstichting sinds 2010, mondhygiëniste

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Nierstichting?