NSGK

Welzijn

NSGK

NSGK Doelstelling

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap gewoon kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten, dat is het doel van NSGK. Want zij staan vaak buitenspel. NSGK maakt de samenleving toegankelijker voor kinderen met een handicap en steunt ze in hun ontwikkeling. Zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen in sport, theater of muziek, net als andere kinderen. Zodat ze gewoon naar school kunnen om het beste uit zichzelf te halen. En zodat ze later ook een baan kunnen vinden en een zelfstandig bestaan opbouwen.

Activiteiten

NSGK helpt bijvoorbeeld om speeltuinen toegankelijk te maken, zodat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen. Ook richt de stichting Samen naar School klassen op; dat zijn speciale klassen voor kinderen met een ernstige handicap binnen de muren van een gewone school. Voor atletiekverenigingen stelt NSGK RaceRunners beschikbaar; met deze slimme driewiel-loopfiets kunnen veel kinderen met een handicap sporten bij een reguliere vereniging. En met hulp van het lespakket van NSGK leren kinderen op basisscholen wat het betekent om een handicap te hebben, wat leidt tot meer begrip en acceptatie. Zo maakt NSGK jaarlijks ongeveer 200 projecten mogelijk, dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.

Geven aan NSGK?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 6.209.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.799.000
 • Wervingskosten € 900.000
 • Beheer en administratie € 510.000
 • Inkomsten € 4.803.000
 • Particulieren € 3.737.000
 • Bedrijven € 36.000
 • Loterijen € 492.000
 • Organisaties zonder winststreven € 538.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 853.000
 • Nalatenschappen € 1.570.000
 • Giften en donaties € 1.314.000

Meer weten over
NSGK?

Wibautstraat 212 - 214
1091 GS AMSTERDAM

020 - 679 12 00