Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 30919
  2500 GX Den haag
 • Telefoon:
  070 - 342 16 21
 • Email:
  info@oxfamnovib.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/oxfamnovib
 • Bankrekening:
  NL93 RABO 0170 1002 00
 • Fiscaal nr.:
  002872237
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

Oxfam Novib

Doelstelling

Ruim een miljard mensen op de wereld leven in armoede. Oxfam Novib vindt dit onacceptabel. Daarom geven we mensen in ontwikkelingslanden de kans om zelf een bestaan op te bouwen. Dit doen we niet alleen. Met 17 Oxfams zetten we ons wereldwijd in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Samen met iedereen die mee wil doen.


Activiteiten

Mensen kunnen zelf een bestaan zonder armoede opbouwen, als ze maar de gelegenheid krijgen. Daarom werken we samen met organisaties in ontwikkelingslanden. We bespreken met overheden en bedrijven hoe iedereen rekening kan houden met de belangen van de armste mensen. En waar nodig is voeren we actie met het Nederlandse publiek. Zo pakken we samen armoede en onrecht aan, voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Organisatie overig