Oxfam Novib

Internationale hulp en mensenrechten

Oxfam Novib

Oxfam Novib Doelstelling

Ruim een miljard mensen op de wereld leven in armoede. Oxfam Novib vindt dit onacceptabel. Daarom geven we mensen in ontwikkelingslanden de kans om zelf een bestaan op te bouwen. Dit doen we niet alleen. Met 17 Oxfams zetten we ons wereldwijd in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Samen met iedereen die mee wil doen.

Activiteiten

Mensen kunnen zelf een bestaan zonder armoede opbouwen, als ze maar de gelegenheid krijgen. Daarom werken we samen met organisaties in ontwikkelingslanden. We bespreken met overheden en bedrijven hoe iedereen rekening kan houden met de belangen van de armste mensen. En waar nodig is voeren we actie met het Nederlandse publiek. Zo pakken we samen armoede en onrecht aan, voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Geven aan Oxfam Novib?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 200.129.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 188.799.000
 • Wervingskosten € 9.096.000
 • Beheer en administratie € 2.234.000
 • Inkomsten € 195.422.000
 • Particulieren € 23.703.000
 • Bedrijven € 19.018.000
 • Loterijen € 15.997.000
 • Subsidies overheden € 81.036.000
 • Organisaties zonder winststreven € 51.844.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 3.819.000
 • Overig € 5.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 1.321.000
 • Giften en donaties € 22.382.000

Meer weten over
Oxfam Novib?

Postbus 30919
2500 GX Den Haag

070 - 342 16 21