Naar overzicht

Pax

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het uitvoeren van programma's, projecten en diensten ten behoeve van de Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Vredebeweging Pax Christi Nederland, alsmede het uitvoeren van programma's, projecten en diensten ten behoeve van derden, voor zover deze programma's, projecten en diensten passen binnen de doelstellingen van het IKV en Pax Christi.


Activiteiten

In dertien landen, verspreid over drie continenten, maken betrokken medewerkers en lokale partnerorganisaties zich sterk voor vrede en verzoening in conflictgebieden.

Organisatie overig