RCO Foundation

Kunst en cultuur

RCO Foundation

RCO Foundation Doelstelling

De RCO Foundation verleent steun aan het Koninklijk Concertgebouworkest, en aan de leden van dit orkest.

Activiteiten

De RCO Foundation streeft na het Koninklijk Concertgebouworkest uit te rusten met de beste muziekinstrumenten, jonge toptalenten begeleiding te bieden bij het bereiken van hun doel en educatieprogramma's op te zetten waardoor schoolklassen bekend worden met klassieke muziek.

Geven aan RCO Foundation?

Financiƫle
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.516.597
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.071.800
 • Wervingskosten € 1.361.418
 • Beheer en administratie € 83.379
 • Inkomsten € 6.194.375
 • Particulieren € 3.942.106
 • Bedrijven € 1.972.091
 • Organisaties zonder winststreven € 215.178
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 65.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 459.889
 • Giften en donaties € 3.482.217

Meer weten over
RCO Foundation?

Postbus 78098
1070 LP AMSTERDAM

020 - 305 10 10